4x400m tiếp sức thế vận hội

4x400m tiếp sức thế vận hội

Quách Thị Lan được đề cử nhận suất đặc cách dự Olympic【4x400m tiếp sức thế vận hội】:Ông Nguyễn Mạnh