adachi

adachi

Ông Yusuke Adachi đảm nhiệm cương vị Giám đốc kỹ thuật VFF【adachi】:Theo quyết định, ông Yusuke