Thiên đường và Chúa!16 mùa liên tiếp của Cristiano Ronaldo đã ghi được hơn 20 bản ghi thứ ba sự kết hợp của Dalalmainn Seala Ball

Thiên đường và Chúa!16 mùa giải liên tiếp của Cristiano Ronaldo đã ghi được hơn 20 kỷ lục của Premier League thứ ba [ý nghĩa của sự kết hợp trong một trận bóng đá]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 17 tháng 4: