30triệuđồngchonhàvôđịchgiảiFansclublần1–CúpBồKinh2017

Nhà vô địch giải bóng đá Fans club mở rộng lần 1 – Cúp Bồ Kinh 2017 sẽ nhận được 30 triệu đồng tiền thường. Đây là con số rất khủng đối với một giải đấu phong trào tại TP.HCM.