Wu Lei là cẩn thận!Domas tuyên bố chính thức của Tây Ban Nha đã tham gia Real Madrid chú thích Sepak Bola

Wu Lei là cẩn thận!Các quan chức Tây Ban Nha tuyên bố Domas đã gia nhập Real Madrid [Chú thích Sepak Bola]: Thể thao báo cáo vào ngày 9 tháng 1: Vào ngày 9 tháng 1, quan chức của Câu lạc bộ Tây Ban Nha La Liga