Chấnthươngmắtcáchânvàhướngdẫnđơngiảnđểkhắcphục(phần2)

Trong phần 1 bài viết chúng ta đã tìm hiểu những trường hợp chấn thương mắt cá chân phổ biến, ở phần 2 này chúng ta tiếp tục xem xét cách điều trị khi bị chấn thương mắt cá.