Lượt2giảibóngđáYênXálầnthứ1:Hấpdẫn

Chiều ngày 5/3, các trận đấu lượt 2 giải bóng đá Yên Xá lần thứ 1 đã diễn ra rất hấp dẫn tại sân bóng Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.