U19 Việt Nam quyết hạ Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2022

U19 Việt Nam quyết hạ Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2022

Ít ngày trước khi U19 Việt Nam lên đường tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022, Quyền Chủ tịch Liên đoàn