HLV Hàn Quốc: Hà Nội FC không được phép gục ngã vì có nhiều tuyển thủ Việt Nam

HLV Hàn Quốc: Hà Nội FC không được phép gục ngã vì có nhiều tuyển thủ Việt Nam

HLV Park Choong-kyun cho biết lý do nhận lời dẫn dắt Hà Nội FC vì nhìn thấy “tham vọng và mục tiêu r