Vòngplay-offHạngNhất-CúpBiaSaigonSpecial2017sẽkhởitranhvàongày13/5

Theo tiết lộ của BTC giải Hạng Nhất – Cúp Bia Saigon Special 2017, vòng play-off sẽ khai mạc vào ngày 13/5/2017 và kết thúc vào ngày 20/5/2017 tại sân bóng C500, Học viện an ninh, Hà Nội.