Wu Lei Iron Bench đặt phòng?Quan chức Tây Ban Nha đã công bố giới thiệu 26 trận đấu và 1 quả bóng cùn, bên dưới thường được sử dụng trong các trận bóng đá

Wu Lei Iron Bench đặt phòng?Quan chức Tây Ban Nha đã công bố giới thiệu 26 trận chiến và 1 Ball Blunt Gun [Thuật ngữ dưới đây thường được sử dụng trong các trò chơi bóng đá]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 8: