Wu Lei: Khi có một đội bóng ở Premier League La Liga đã liên lạc với tôi bị nhiễm vương miện mới, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ Judi Bola inggris vs Jerman

Wu Lei: Khi tôi liên lạc với tôi trong đội Bundesliga La Liga ở Premier League, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ [Judi Bola Ingris vs Jerman]: Tân Hoa Xã, ngày 31 tháng 7 (phóng viên Gong, Xiao Shiya) ngày 20 tháng 7, La Liga 2019-2020 mùa là mùa thứ hai.38 vòng, Tây