Các trợ lý Hàn Quốc của tuyển Indonesia lần lượt nghỉ không lý do khiến lãnh đạo đau đầu

Các trợ lý Hàn Quốc của tuyển Indonesia lần lượt nghỉ không lý do khiến lãnh đạo đau đầu

Chỉ trong vòng 8 tháng, bốn trợ lý của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã từ chức ở ĐTQG Indonesia. Tr