số áo của de rossi

“Người cận vệ” của thành Roma【số áo của de rossi】:Dấu giày trên sân cỏ:“Người cận vệ” của thành Roma