Vòng2SPL-S1,LêBảoMinhvsTrúcNghinhPhong:Saimộtliđicảgiải

Cuối so giày giữa Lê Bảo Minh và Trúc Nghinh Phong xứng đáng được xem là trận El Clasico của vòng 2, giải ngoại hạng phủi Sài Gòn (SPL-S1). Trong đó, đội bóng nào sẩy chân có thể sẽ bị bỏ lại sau lưng